Kızların uşakların, teyzelerin amcaların ve hatta ninelerin dedelerin… Trabzon’un dar sokaklarında dolaşan yediden yetmişe hemen herkesin; kara denizindeki her bir dalganın, yaylasındaki her bir bulutun, tarlasındaki her fındığın, çayındaki her yaprağın ve yapılan her kemençenin bir rüyası vardır.